DOPROVODNÝ PROGRAM

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ 2. 7. 2021

80. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ

Srovnání s vystěhovanými oblastmi na Milovicku, v Brdech, Benešovsku a Vyškovsku za 2. světové války.

Vystěhované vesnice v okolí vyškovského vojenského prostoru nebyly v protektorátu jediným případem evakuace českých obyvatel z území využívaného německými vojsky. Oblastmi s podobným osudem byly již existující vojenské prostory v Brdech a v okolí
obce Milovice ve středních Čechách, které wehrmacht během druhé světové války také rozšířil pro svoje potřeby.
Nejrozsáhlejší akcí tohoto druhu byl ovšem vznik cvičiště zbraní SS tzv. „na zelené louce“ kousek od středočeského města Benešov.
Je otázkou, jestli Němce vedla při těchto akcích pouze potřeba zajištění vhodného výcviku pro své vojáky nebo tu šlo částečně i o politický tah.
Je pravda, že nacisté při rozšiřování vojenských prostorů (a tvorbě jednoho úplně nového) využívali, nebo spíš zneužívali, už dříve zmíněného prvorepublikového zákona č. 25 z roku 1935
o vyvlastnění nemovitého majetku k účelům obrany státu.

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

Podle některých autorů tak připravovali svým způsobem legální cestou totální germanizaci Protektorátu Čechy a Morava, o které mluvil už Reinhard Heydrich a později i K. H. Frank.
První oblastí v protektorátu, kde
Němci projevili zájem cvičit svá vojska,
byly Milovice. Vojenský prostor v okolí
této obce vznikl už v době první republiky. Protektorátní úřady tu také poprvé využily už dříve zmíněného zákona č. 25 z roku 1935 o vyvlastnění nemovitého majetku k účelům obrany státu.
Okupanti se rozhodli na podzim roku
1939 milovické vojenské cvičiště rozšířit o cca 5 300 ha, což znamenalo
vystěhovat pět obcí se třemi osadami
v jeho okolí úplně a dvě obce částečně.
Jednalo se o osady Jiřice, Benáteckou
Vrutici, Struh, Lipník, Zelenou, Radenice, Kbel, Újezdec, Bratronice a Vlkava.
V té době ještě neexistoval Pozemkový
úřad pro Čechy a Moravu (Bodenamt),
takže celou evakuaci řídil 9. odbor protektorátního ministerstva zemědělství spolu s ministerstvem vnitra. 

VÝSTAVBA PIETNÍHO MÍSTA

PIETA TŘEBSÍN

Rozhodli jsme se vybudovat PIETU na počest zavražděným vězňům z koncentračního tábora v Hradištku na sklonku 2. Světové války.
Tito vězňové byli nuceni kopat v Třebsíně protitankový příkop v naprosto nelidských podmínkách. V posledních dnech války mezi

9. – 11. dubnem 1945 byli cestou do Třebsína a zpět a také v samotném příkopě při pracech, nelítostně vražděni komandy SS.

Tak došlo k rozhodnutí vystavět památnou Pietu připomínající lidské utrpení a také proto, abychom přiblížili historii tohoto místa, které na konci války zas tak malebné nebylo.

 

Zde ve videu krátké poděkování všem, kteří se zúčastnili slavnostního odhalení budoucí Piety a poklepání na základní kámen.

Natočili jsme krátký dokument, který jsme přeložili do dalších 3 jazykových mutací. Za Anglický a Španělský překlad a následný dabing děkujeme Haně Ditrichové. Francouzskou verzi nám přeložila a nadabovala Klára Jungová – děkujeme.

A CO PRO NAŠE NEJMENŠÍ?

SKÁKACÍ HRAD, TRAMPOLÍNA

Myslíme i na naše nejmenší diváky.

Připravena je pro ně trampolína, skákací hrad,

jízdy na koních,  soutěže a hry. 

 

Pokud se děti zúčastní, některých z našich soutěží, nepřijdou zkrátka, budou odměněni malým dárkem od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra či sladkou odměnou. 

 

Vy dospěláci se tak v klidu můžete dívat na svou oblíbenou kapelu a vaše děti si u nás mohou zasoutěžit.

DORAŽTE, TĚŠÍME SE NA VÁS

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ