STAŇTE SE I VY NAŠÍM PARTNEREM

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

STAŇTE SE I VY NAŠÍM PARTNEREM

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

Vážení obchodní přátelé

 

Dovolte, abychom Vám představili nabídku partnerské spolupráce.

Partnerstvím na našem festivalu získáte spolehlivého partnera.

 

Garantujeme Vám spolehlivost, čestnost jednání a reklamní úspěšnost.

Pro příští rok vypisujeme téma festivalu

 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 

Co vám můžeme nabídnout?

 

  • Vaše loga budou umístěna na všech našich propagačních materiálech
  • Loga jsou navěšena také v den konání akce v prostorách festivalu a na podiu
  • Nabízíme též možnost samotné prezentace formou stánku v den konání festivalu
  • Dále je možné v našem přednáškovém stanu, pohovořit v daný čas o Vaší firmě formou prezentace
  • Vaše loga budou k vidění po celý rok na webu festivalu v rubrice partneři a na Facebooku akce
  • K propagaci festivalu využíváme i portál Yutube, kam také umisťujeme loga partnerů
  • Z každé naší akce je pořizováno krátké cca 3 – 4 minutové video, kde jsou naši partneři také uvedeni

Všechna naše videa jsou k vidění na stránkách festivalu, facebooku

a portálu YouTube – Třebsínské zvonění

 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

REKLAMNÍ BANNERY

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější rozměr 200 x 100 cm  

 

na všech příjezdových komunikacích do obce Třebsín, příjezd do Štěchovic, v obci Bratřínov, Vysoký Újezd, Hostěradice, Jistebnice,

Krňany, Netvořice, Radlík  atd.

REKLAMNÍ BANNERY

800 x 130 cm

 

přímo na podiu, nad hlavami účinkujících, v dostatečné velikosti, aby logo každého partnera bylo dostatečně vidět

REKLAMNÍ BANNERY

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější rozměr 200 x 100 cm 

 

Rozmístěny v areálu festivalu, Rozměry mohou být i jiné, záleží na přání partnerů. Stejně tak i jejich počet není omezen.

PREZENČNÍ STÁNEK

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější rozměr 3×3 m

 

Umístěn v areálu festivalu, na dobře viditelném místě již při příchodu, aby je návštěvníci ihned viděli.

PLAKÁTY A1

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

500 kusů

Vyvěšeny na všech obecních úřadech přilehlých obcí, autobusových a  vlakových zastávkách.

Na vývěsních místech v obcích

( veřejné nástěnky apod.)

LETÁKY A4

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

rozeslán na více jak 500  emailových adres

jedenkrát měsíc před akcí

  a následně těsně před festivalem

LETÁKY A5

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

10 000 kusů

 

distribuován do domácností

po celém Posázaví

LETÁK DL

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější 1 500 kusů

 

Rozdáváno v den akce

společně se vstupenkou

a harmonogramem celého festivalového dne

PROPAGAČNÍ VIDEA

 

  • Natáčíme přibližně 15 video upoutávek na festival, přičemž každá končí panelem partnerů 

 

  • Videa jsou následně zveřejňována na našich webových, facebookových a yutubových stránkách 

 

VAŠE LOGA NAJDETE NA TĚCHTO PORTÁLECH:

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ FACEBOOK
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ YUTUBE
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
KULTURA POSÁZAVÍ POVLTATVÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
KULTURA POSÁZAVÍ POVLTATVÍ - FACEBOOK

TĚŠÍME SE NA PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI S VÁMI

 

  • JSME VDĚČNI ZA JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI AŤ JIŽ FINANČNÍ, ČI PŘI SPOLUPRÁCI JINOU FORMOU

KONTAKT