PODPORUJEME - DĚLÁME RADOST

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

Každý rok z výtěžku festivalu podporujeme nějaký

zajímavý projekt nebo obecně prospěšnou činnost

vztahující se k našemu kraji.

Dále rádi pomáháme tam, kde  to má,

z našeho pohledu smysl.

Každý návštěvník festivalu se s námi podílí 

na této podpoře pro dobrou věc a my jim za to

VELMI DĚKUJEME.

PODPOŘILI JSME

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

Přispěli jsme na vydání publikací o našem regionu, konkrétně:

 

710 let obce Hradištko a tisíciletí jejího okolí, historie rýžování zlata na Sázavě

 

 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

 

Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny k 100. výročí úmrtí  cestovatele, filantropa a prvního jahodáře v Čechách, který je z Krňan rozšířil do Čech a na Moravu.

 

 

 

 

Poděkování patří všem návštěvníkům festivalu Třebsínské zvonění 2019, kteří svou návštěvou přispěli částkou 32 000 Kč.

 

V rámci festivalu jsme předali místním dobrovolným hasičům z Třebsína 

sošku – patrona všech hasičů 

SVATÉHO FLORIÁNA

 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

 

Pevně věříme, že bude naše hasiče chránit, aby se jim při záchraně

cizích životů nepřihodilo nic zlého.

DRŽÍME VÁM PALCE

 

Z tohoto výtěžku jsme částkou cca 20 000 podpořili výsadbu

30 ti stromů v Krňanech na Slapnici.

Naše stromky  můžete zahlédnout při výjezdu z Krňan směr Vysoký Újezd.

 

 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

 

Pomohly jsme též se samotnou výsadbou těchto krásných stromů a pevně věříme, že jejich kořeny budou v našem kraji pevně zapuštěny.

V příštím roce máme v plánu darovat společnosti Centrum Bazalka finanční částku na nákup invalidního vozíku pro Kubíka, jenž je na něm životně závislý.

 

Tím, že navštívíte nás festival, automaticky se stáváte malým kolečkem v obrovském soukolí štěstí.

 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

Neváhejte a přidejte se k nám 3.7.2021, budeme se na vás těšit.

PODPOŘÍME V ROCE 2021

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

V příštím roce máme v plánu darovat společnosti Centrum Bazalka finanční částku na nákup invalidního vozíku pro Kubíka, jenž je na něm životně závislý.

 

Tím, že navštívíte náš festival, automaticky se stáváte malým kolečkem

v obrovském soukolí štěstí.

 

 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

 

Neváhejte a přidejte se k nám 3. 7. 2021

 

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT

PLÁNY DO BUDOUCNA

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
 
VÁŽENÍ KULTURNÍ PŘÁTELÉ
 
Právě jsme pro vás spustili nový webový portál
 
 
Na tomto portále vás budeme pravidelně informovat o našich akcích
a o akcích našich přátel.
 
Cílem tohoto projektu je podpořit kulturu v našem kraji, podpořit místní organizátory a vám rozšířit možnosti výběru.
  TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
 
Věříme, že se tento portál stane vaší každodenní součástí
a že se díky němu budeme s vámi pravidelně vídat.
 
Těšíme se na vás

 

PO SCHODECH DO HISTORIE

 

Sekanka – Pompeje nad soutokem Vltavy a Sázavy – zastřešení jedné z vykopávek středověkého domu zaniklého středověkého městečka dnes zvaného Sekanka 

 nad soutokem Vltavy a Sázavy.

 

Audiovizuální prezentace zaniklého středověkého městečka Sekanka na místě jednoho z jeho původních domů.

 

Nad jeho vykopávkou by byla  vystavěna replika, lehká dřevěná konstrukce znázorňující původní dům zničený nejspíš během braniborského plenění (1278).

 

 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

 

 

Ve spolupráci:

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Mezi řekami,

Kultura Povlataví a Posázavíí a obec Hradištko.