PŘEDSTAVUJEME PARTNERY NAŠICH AKCÍ

DĚKUJEME PARTNERŮM

 

Vážení partneři, jsme vám hluboce zavázáni a z celého srdce vám děkujeme za to,

že se podílíte na pořádání našich kulturních akcích.

Dovolte nám, abychom vám vyjádřili poděkování tím, že po celý rok budeme vystavovat vaše firmy,

loga a názvy na všech námi provozovaných portálech a sociálních sítích.

Bez vás partnerů, by kultura, tak jak ji děláme, nemohla existovat.

 

JEŠTĚ JEDNOU TISÍCERÉ DÍKY.

 

DĚKUJEME HLAVNÍM PARTNERŮM

Velké díky patřím našim partnerům, bez nichž bychom nemohli pořádat tak skvělé

a úžasné akce jako je festival

 

Třebsínské Zvonění

 

 

Díky nim si mimo jiné  dlouhodobě udržujeme  nízké vstupné, které si mohou dovolit jak starší lidé či mladé rodiny

s dětmi.

 

DĚKUJEME VÁM 

STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
PALETOVÝ SERVIS
ELEKTRICKÉ KYTARY SE SYSTÉMEM B/G
OBECNÍ ÚŘAD KRŇANY
OBECNÍ ÚŘAD KRŇANY
SVAZ AUTORŮ A INTERPRETŮ
SVAZ AUTORŮ A INTERPRETŮ
NAHRÁVACÍ STUDIO - JINGLE RECORDS
PALETY HERINK
PALETY HERINK
STAŇKOV ŽIJE
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
PODLAHY UHLÍŘ
REGIONÁLNÍ MUZEUM JÍLOVÉ U PRAHY
MUZEUM JÍLOVÉ U PRAHY
VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
RESTAURACE U PETRA
RESTAURACE U PETRA HRADIŠTKO
TISKÁRNA VAN DRUCK
TISKÁRNA VAN DRUCK
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
ALBET
POHODLNÁ JÍZDA
POHODLNÁ JÍZDA
ŘEZNICTVÍ U DOLEJŠÍCH DAVLE
ŘEZNICTVÍ U DOLEJŠÍCH DAVLE
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO
PEKAŘSTVÍ TELETÍN
PEKAŘSTVÍ TELETÍN

DĚKUJEME REGIONÁLNÍM PARTNERŮM

Další nemalé poděkování patří našim regionálním partnerům.

 

 

Jejich pomoc je naprosto nepostradatelná

pro náš festival a moc

si všech za jejich služby vážíme.

 

DĚKUJEME VÁM 

DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM

Velké poděkování patří  také našim mediálním  partnerům.

Bez jejich pomoci na jejich webových portálech či při vysílání živých i předtočených rozhovorech v rádiích by jste se o našem festivalu možná nedozvěděli a to by byla velká škoda.

DĚKUJEME I VÁM 

COUNTRY RADIO
COUNTRY RADIO
QUENYA TECHNOLOGIE
QUENYA TECHNOLOGIE
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
FESTIVALY.EU
VAŠE SÍŤ
VAŠE SÍŤ
KUDY Z NUDY
KUDY Z NUDY
INFORMUJI.CZ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
RADIO BLANÍK
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
ATLAS ČESKA
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
REKLAMNÍ AGENTURA AHOJ REKLAMA
REGIONÁLNÍ MUZEUM JÍLOVÉ U PRAHY
JÍLOVÉ U PRAHY
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
JÍLOVÉ U PRAHY
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
MĚSTYS ŠTĚCHOVICE
OBECNÍ ÚŘAD KRŇANY
OBEC KRŇANY
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
OBEC LEŠANY
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
MĚSTO BENEŠOV
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
OBEC HRADIŠTKO
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
MĚSTYS DAVLE
STAŇKOV ŽIJE

DĚKUJEME TĚMTO OBCÍM

 

Festival

Třebsínské Zvonění

 

a další naše akce jsou podporovány obcemi

 

Mezi Vltavou a Sázavou

 

DĚKUJEME VÁM 

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

STAŇTE SE I VY NAŠÍM PARTNEREM

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

Vážení obchodní přátelé

 

Dovolte, abychom Vám představili nabídku partnerské spolupráce.

Partnerstvím na našem festivalu získáte spolehlivého partnera.

 

Garantujeme Vám spolehlivost, čestnost jednání a reklamní úspěšnost.

Pro příští rok vypisujeme téma festivalu

 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 

Co vám můžeme nabídnout?

 

  • Vaše loga budou umístěna na všech našich propagačních materiálech
  • Loga jsou navěšena také v den konání akce v prostorách festivalu a na podiu
  • Nabízíme též možnost samotné prezentace formou stánku v den konání festivalu
  • Dále je možné v našem přednáškovém stanu, pohovořit v daný čas o Vaší firmě formou prezentace
  • Vaše loga budou k vidění po celý rok na webu festivalu v rubrice partneři a na Facebooku akce
  • K propagaci festivalu využíváme i portál Yutube, kam také umisťujeme loga partnerů
  • Z každé naší akce je pořizováno krátké cca 3 – 4 minutové video, kde jsou naši partneři také uvedeni

Všechna naše videa jsou k vidění na stránkách festivalu, facebooku

a portálu YouTube – Třebsínské zvonění

 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

REKLAMNÍ BANNERY

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější rozměr 200 x 100 cm  

 

na všech příjezdových komunikacích do obce Třebsín, příjezd do Štěchovic, v obci Bratřínov, Vysoký Újezd, Hostěradice, Jistebnice,

Krňany, Netvořice, Radlík  atd.

REKLAMNÍ BANNERY

800 x 130 cm

 

přímo na podiu, nad hlavami účinkujících, v dostatečné velikosti, aby logo každého partnera bylo dostatečně vidět

REKLAMNÍ BANNERY

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější rozměr 200 x 100 cm 

 

Rozmístěny v areálu festivalu, Rozměry mohou být i jiné, záleží na přání partnerů. Stejně tak i jejich počet není omezen.

PREZENČNÍ STÁNEK

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější rozměr 3×3 m

 

Umístěn v areálu festivalu, na dobře viditelném místě již při příchodu, aby je návštěvníci ihned viděli.

PLAKÁTY A1

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

500 kusů

Vyvěšeny na všech obecních úřadech přilehlých obcí, autobusových a  vlakových zastávkách.

Na vývěsních místech v obcích

( veřejné nástěnky apod.)

LETÁKY A4

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

rozeslán na více jak 500  emailových adres

jedenkrát měsíc před akcí

  a následně těsně před festivalem

LETÁKY A5

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

10 000 kusů

 

distribuován do domácností

po celém Posázaví

LETÁK DL

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

nejčastější 1 500 kusů

 

Rozdáváno v den akce

společně se vstupenkou

a harmonogramem celého festivalového dne

PROPAGAČNÍ VIDEA

 

  • Natáčíme přibližně 15 video upoutávek na festival, přičemž každá končí panelem partnerů 

 

  • Videa jsou následně zveřejňována na našich webových, facebookových a yutubových stránkách 

 

VAŠE LOGA NAJDETE NA TĚCHTO PORTÁLECH:

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ FACEBOOK
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ YUTUBE
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
KULTURA POSÁZAVÍ POVLTATVÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
KULTURA POSÁZAVÍ POVLTATVÍ - FACEBOOK

TĚŠÍME SE NA PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI S VÁMI

 

  • JSME VDĚČNI ZA JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI AŤ JIŽ FINANČNÍ, ČI PŘI SPOLUPRÁCI JINOU FORMOU

KONTAKT